Cercador de continguts
Toggle
Via Fora!

Via Fora!

Mariona Masferrer

La història d¡amor d'en Joan Pagès, un home compromès amb la seva època, en el context del conflicte remença. La novel·la dels remences catalans.

1a edició: març 2017
Pàgines: 464
ISBN: 978-84-15885-58-0

Preu: 24